Co przynależy do obowiązków kierownika budowy

Kierownik budowy kontroluje budowę obiektu oraz będzie za nią odpowiedzialny. Winien zorganizować a także prowadzić budowę w taki sposób, by była bezpieczna oraz zgodna z przepisami higieny pracy.

Obowiązki kierownika budowy to poprowadzenie dokumentacji – zarejestrowanie budowy oraz wykonywanie wpisów do dziennika i wypełnianie wpisanych tam dyrektyw. Kierownik budowy akceptuje także poszczególne fazy prac – .

Jeśli musisz skontrolować prawdziwość danych znajdujących się tej publikacji, to kliknij tu i zweryfikuj info u źródła a uzyskasz całkowitą gwarancję w tej sprawie.

Co więcej, musi zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektu, a także odpowiednio zabezpieczyć plac budowy. Musi zadbać o tablicę informacyjną i ogłoszenie z danymi dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W późniejszej fazie przygotowuje dokumentację powykonawczą budowli.

praca - panorama

Autor: Richard Grandmorin
Źródło: http://www.flickr.com
kwiaty na balkonie

Autor: Jean-François Gornet
Źródło: http://www.flickr.com
Kierownik budowy to jednostka, która deklaruje, że nasz bio oczyszczalnie jest zbudowany zgodnie ze sztuką budowlaną oraz regulacjami oraz nadaje się do zamieszkiwania. Z tego względu powinien wziąć udział w odbiorach poszczególnych etapów robót jak też zapewnić anulowanie ewentualnych niedokładności, felerów. Inwestor nie może osobiście zgłosić obiektu do odbioru, powinien przyłączyć do niego deklarację kierownika budowy o skończeniu robót budowlanych – kliknij tutaj.

Kierownik budowy jest zobowiązany dać inwestorowi dwa oświadczenia: pierwsze stwierdzające, że budynek został zbudowany w zgodzie z projektem budowlanym, wymogami zezwolenia na budowę oraz regulacjami; drugie tyczące się uładzenia i doprowadzenia do stanu „używalności” obrębu budowy, a również – innych lokalizacji wykorzystanych podczas budowy, na przykład drogi, przyległej działki itd.

Na stanowisku kierownika budowy, ze względu na wagę obowiązków, budujący dom musi zaangażować osobę dbałą jak też rzetelną.