Co to jest geodezja i jakiego typu obowiązkami zajmuje się geodeta? Jak prezentowała się dawniej, a jak wygląda dzisiaj ta dziedzina?

Jak wygląda historia geodezji? W okresie rozwoju osadnictwa i zawłaszczania ziemi granice przechodziły od pasów rubieżnych do dokładniejszych granic linearnych. W Polsce wyznaczanie granic robiono już w 12 wieku w formie publicznej. Działo się to, jak panujący lub jego wysłannik oficjalnie objeżdżał granicę, a we właściwych miejscach ustawiał znaki graniczne.

Geodeta

Autor: NAVFAC
Źródło: http://www.flickr.com
Działo się to w okresie umacniania prawa własności ziemi. Jeśli więc przebieg granicy nie posiadał pokrycia z żadną naturalnie wydzieloną formą terenową, to zachodziła tam konieczność wyznaczenia jej w sposób sztuczny. Dlatego też splatano korony drzew albo wkopywano drewniane pale oraz słupy kamienne. Bywały również inne metody, jak usypywanie stożków lub stawianie głazów i kapliczek.

Jeżeli chcesz poznać następne informacje utrzymane w tej tematyce, zobacz link (https://www.tawol.com.pl/pl/kolnierze/). Tam także odnajdziesz coś ciekawego dla siebie.

Czasami bieg punktów granicznych zachowywano w ludzkiej pamięci różnymi, specjalnym ceremoniami, gdyż nie zawsze z jej oznaczenia opracowywano dokument. Obecnie mamy geodezje niższą, jak geodezja Oleśnica – sprawdź To nauka o pomiarach przeprowadzanych na niezbyt wielkich powierzchniach, promieniu nie większym niż 15,6 km, jest to 750 km2. Drugim rodzajem jest geodezja wyższa, jaką stosuje się na dużych obszarach, o powierzchni więcej niż 750 km2. Geodeta zajmuje się zapewnieniem niezbędnych danych do wykonania różnego typu map. Jest odpowiedzialny za stworzenie mapy kraju, a jednocześnie mapy topograficznej, w różnych skalach. Musi ją bez przerwy aktualizować. Rezultaty tej pracy wykorzystywane są dla potrzeb gospodarczych, które mają związek z planowaniem przestrzennym czy zmianą struktury terenowej.

Geodeta

Autor: Elvert Barnes
Źródło: http://www.flickr.com
Geodeci także biorą udział w realizacji różnorodnego rodzaju budowli naziemnych oraz podziemnych. Prowadzą obsługę montażu, dokonują pomiaru odkształceń, zajmują się ostateczną inwentaryzacją podwykonawczą. Muszą też być w stanie sporządzać dokumentacje geodezyjno-kartograficzne, ażeby być w stanie regulować stan prawny nieruchomości, a jednocześnie definiować jej wartość.

Struktura naszej strony zaintrygowała Cię? A opracowane tutaj wiadomości? Jeżeli tak, to namawiamy do kolejnego artykułu. Tam jest szalenie interesująca informacja.

Dodatkowo, robią pozostałe prace dla budownictwa, przemysłu, górnictwa i innych gałęzi gospodarki. Jak więc widać taki specjalista bierze udział w dużej ilości zadań, natomiast od jego zaangażowania zależy naprawdę wiele. Zapotrzebowanie na geodetów też jest duże, gdyż ciągle coś powstaje, tak więc niezbędny jest odpowiedni specjalista.