Do czego mogą posłużyć metalograficzne badania z użyciem mikroskopu?

W dzisiejszych czasach w nowszych laboratoriach za pomocą mikroskopów bada się próbki w świetle odbitym od jej powierzchni. Można monitorować tym samym niektóre elementy strukturalne tudzież własności konkretnego artykułu. Takie kontrole coraz to częściej realizuje się także w zakresie nauki studenckiej.

Mężczyzna przy mikroskopie

Autor: U.S. Army Corps of Engineers Savannah District
Źródło: http://www.flickr.com
Gwoli zlustrowania mikrostruktury metali wykonuje się badania struktury materiałów . Przeprowadza się je przeważnie za sprawą mikroskopu optycznego, powiększając obraz o ok. 20 do 1800 razy. Stosowany mikroskop metalograficzny umożliwia kontrolę próbki w świetle odbitym od jej powierzchni, w takim razie nawet najcieńsze szlify są nieprzezroczyste i nie wolno wykorzystywać do nich oświetlenia światła przechodzącego przez sprzęt. Występuje zatem przymus szlifowania i polerowania pokrywy metalu do zwierciadlanego połysku.

Wygładzanie i czyszczenie wywołuje za każdym razem jakieś zniekształcenia chudej powłoki pokrywanie fluoropolimerami technicznymi powierzchniowej, co w niektórych przypadkach utrudnia kontrolę dobrej struktury metalu. Po co robi się to wszystko? Otóż doglądanie mikrostruktury pod mikroskopem pozwala na: wyznaczenie miar i szkicu ziaren, z których składa się konkretny metal albo stop, wykrywanie wtrąceń niemetalicznych a także wad występujących wewnątrz, identyfikowanie indywidualnych detalów fazowych i strukturalnych. Asystuje także w scharakteryzowaniu zastosowanej technologii uzyskiwania artykułów, jak odlewanie, przeróbka plastyczna, przetwarzanie cieplne.

Przygotowywanie zgładów do analizy na mikroskopie świetlnym mieści: wycięcie próbki, szlifowanie i polerowanie powierzchni oraz jej trawienie. W ciągu wycinania trzeba zwracać uwagę, by nie wywołać jakichkolwiek zmian strukturalnych, spowodowanych zgniotem albo nagrzaniem. Po roboczej obróbce mechanicznej zgłady poleruje się na papierach ściernych o raz za razem mniejszym ziarnie. Kolejnym zabiegiem jest polerowanie, które ma na celu doprowadzenie zgładu do stanu zwierciadlanego, bez jakichkolwiek rys. Diagnozę formy wypolerowanej nawierzchni wykonuje się na mikroskopie przy 100-krotnym powiększeniu. Zwykle stosowanym ekwipunkiem do badania metalograficznego jest mikroskop Le Chateliera.

W sytuacji badania metalograficznego niesłychanie znacząca jest diagnostyka techniczna () sprzętu, jaka zezwoli nam na wnikliwe określenie próbki. Trudzi się ona diagnostyką poziomu technicznego maszyny przez badanie cech procesów roboczych. Nie możemy o niej zapominać w żadnym wypadku, albowiem może przyczynić się to do niedobrego wyniku badań.