Działanie każdej organizacji jest zależne od różnorodnych czynników. Jakie to czynniki, o czym najbardziej powinniśmy pamiętać?

Trwanie każdej organizacji jest zależne od wielu czynników, które wspólnie połączone mogą działać zgodnie z pożytkiem dla całego otoczenia – wewnętrznego jak i zewnętrznego. Na tą całą niezbędną układankę składa się konkretna misja firmy, zawiera ona w sobie najistotniejsze dla przedsiębiorstwa wytyczne, którymi powinni się kierować pracownicy. Kultura firmy określa w sobie pewne zasady, jakie każdy pracownik powinien respektować. Nie ma także organizacji firmy bez właściwej kadry – osób, którzy tworzą serce i umysł każdej firmy.

Nie zapominajmy jednak, że to nie wszystko. Wiele przedsiębiorstw musi się starać o dodatkowe potwierdzenia, że ich przedsięwzięcie jest jak najbardziej dobre i pożyteczne, ponadto, zgodne z prawem i z przyjętymi normami. Tego typu praktyki mogą regulować różne certyfikaty, przykładowo certyfikat ISO 9001. Jest to system zarządzania jakością, międzynarodowa norma, jaka określa wytyczne, jakie musi spełniać system zarządzania jakością w organizacji.

Tego typu normę powinny stosować różne organizacje i to niezależnie jaka jest ich wielkość czy rodzaj. Najważniejsze, iż jest ona skupiona na rozumieniu i spełnieniu potrzeb każdego klienta. To znaczy, iż ukierunkowana jest na konkretnych potrzebach względem wyrobów określonej organizacji, zachowania wysokiego poziomu podejścia procesowego, osiągania wysokich wyników skuteczności procesów, a także ich ciągłe polepszanie. Wszystko to na podstawie obiektywnych pomiarów, jakie przynoszą najbardziej wymierne rezultaty.

Innym wartym uwagi certyfikat (odkryj więcej)em jest certyfikat ISO w zakresie usług medycznych 14001. Określa on jeden ze standardów, który stosowany jest w zarządzaniu środowiskowym. Tak właściwie jest to podstawowa norma zarządzania środowiskowego.

iso

Autor: Dave Dugdale
Źródło: http://www.flickr.com

Podstawowe kryterium działania w zakresie SZS to identyfikacja środowiskowych aspektów. Na czym to polega? Kreuje się konkretny rejestr tego typu aspektów i precyzuje się aspekty, które są ważne w działaniu konkretnej organizacji. Następnie dopiero na tej podstawie tworzy się cele i zadania oraz program środowiskowy.

Wiadomym jest, że, żaden certyfikat w niczym nie pomoże jeśli określona organizacja funkcjonuje źle, niemniej w każdej sferze potrzebne są pewne normy, które utrzymują na konkretnym pułapie świadczone usługi. To najistotniejsze dla konsumentów, ale również dla organizacji, która dzięki temu rozwija się jeszcze bardziej profesjonalnie.