Klasy kruszyw do wykonywania szos

W budownictwie drogowym wykorzystuje się szereg surowców pochodzenia naturalnego oraz przetworzonych z odrzutów poprodukcyjnych i wydobywczych.
Głównie to są kruszywa jak też masy ziemne spełniające wymagania a także standardy budowlane, wchodzące w skład substancji użytkowanych do budowy dróg bądź autostrad.

kopalnia
Kruszywo drogowe jest materiałem miałkim pochodzenia organicznego bądź mineralnego, uniwersalnie wykorzystywane między innymi do konstrukcji dróg . Ze względu na sposoby jego pozyskiwania rozróżniamy kruszywa naturalne oraz sztuczne. Kruszywa naturalne są to kruszywa pochodzenia mineralnego, rozdrobnione w skutku erozji albo pozyskane przez maszynowe pokruszenie litych głazów.
Trudni się tym najczęściej kopalnia kruszywa (BAZALT – kopalnia). Mogą być uszlachetniane w procesie ich przebierania a także przepłukiwania. Uzyskuje się je z dna rkopalnia – wkg.pl/produkty-wapiennicze/ -jezior oraz kopalni piasku i żwiru. Naturalne kruszywa dzielą się na żwirowe i łamane poprzez mechaniczne rozdrabnianie skał, dla przykładu grys oraz tłuczeń.https://maszyny-tmc.pl/produkcja-pelletu-z-drewna/ produkcja pelletu z drewnaŻwir to osadowa skała okruchowa występująca w luźnej formie, o wielkości od 2 mm do kilku centymetrów. Przeważnie stosowany jest jako składnik mas bitumicznych wykorzystywanych na powierzchnie dróg, a także jako materiał do podbudowy szosy. Grys, jako kruszywo mechanicznie rozdrabniane, stosowany jest na powłoki łączące, wyrównawcze.

Tłuczeń zaś wykorzystywany jest do produkcji nawierzchni drogowych oraz betonów. Jego ziarna są chropawe, przypominające kształtem kostki czy piramidy.