W jaki sposób działają firmy do windykacji?

Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych w znacznej mierze skupia się na kontakcie z dłużnikiem a także sugestywnym przekonywaniu go do spłaty zobowiązań ewentualnie omawianiu spłaty obciążenia na raty. W odróżnieniu od komorników, obszar przysługujących uprawnień windykatorowi jest względnie niewielki. Windykator nie ma uprawnień do zajęcia rachunku bankowego trasata, części uposażenia, albo innych rzeczy, będących własnością dłużnika.

MojaWindykacja

Autor: Mojawindykacja.pl
Źródło: Mojawindykacja.pl
Misją firm windykacyjnych, wykonujących obowiązki w imieniu klienta, jest odzyskiwanie należności od trasata. W teorii więc windykator może jedynie prosić o spłatę obciążenia czy negocjować terminy a także wysokość spłaty części bądź całości długu. Egzekutor według prawa wyposażony został w rzeczywiste narzędzia ściągnięcia długi dla przykładu może wkroczyć do mieszkania dłużnika, lub Całus Piotr stojak rowerowy zamówić ślusarza oraz w towarzystwie policji wyważyć zamki, gdy trasat nie reaguje na wezwania komornika.

Powszechnie wykorzystywaną praktyką w firmach windykacyjnych, jest skontrolowanie faktyczności powstałego długu. Po potwierdzeniu, firma wykonuje telefon do dłużnika, jeżeli ten nie ureguluje długu, zaczyna się proces windykacji. Windykator wysyła upomnienia drogą elektroniczną, SMS-em, wysyła listy polecone względnie kontaktuje się osobiście z dłużnikiem w miejscu zamieszkania czy pracy. Często stosowaną praktyką, jest informacja o możliwości wciągnięcia trasata na tzw. listy dłużników. Lista dłużników to np. Rejestr Dłużników ERIF czy BIG Info Monitor – MojaWindykacja.pl – platforma windykacyjna.

Jeżeli pomimo określonych powyżej czynności, trasat nie reguluje swoich długów, firma windykacyjna finalnie wpisuje trasata do bazy dłużników a także wystawia własny rachunek, jaki dodatkowo zwiększa zadłużenie dłużnika. Jeśli sprawa długu zostaje oddana do sądu, wtedy dłużnik zostaje dodatkowo obciążony kosztami postępowania sądowego oraz wynagrodzeniem egzekutora, jeśli sprawa znajdzie finał właśnie w tejże instytucji.

Większość renomowanych firm windykacyjnych, działających w granicach prawa, bez wykorzystywania nieczystych posunięć, wykorzystuje polubowną windykację. Polega ona na umożliwieniu dłużnikowi rozłożenia zadłużenia na wygodne dla niego, miesięczne raty. Polubowna windykacja nie ma charakteru kredytu konsolidacyjnego. Osoby, jakie posiadają złą przeszłość w Biurze Informacji Kredytowej czy widniejące w rejestrach dłużników, nie mają szans na zaciągnięcie w banku pożyczki konsolidacyjnej.