W jaki sposób można spożytkować deszczówkę?

Nad spożytkowaniem deszczówki do nawadniania roślinek warto się zastanowić na działkach, na jakich jest bezodpływowy zasobnik na bytowe ścieki, zbędny, od kiedy ulicą przebiega kanał ściekowy.
Tenże pojemnik (po przemyciu a także odkażeniu) możemy przystosować do gromadzenia deszczówki, gdyż nie opłaci się wyjmować go z gruntu.

rozsączanie
Rozsączanie bądź magazynowanie deszczówki jest korzystne z następujących powodów: dzięki wykorzystaniu deszczówki możemy zredukować koszty poboru wody wodociągowej; nie będzie potrzeby uiszczania opłat za odprowadzanie wód opadowych do ścieków. Rozsączanie wody naśladuje obieg naturalny wody w przyrodzie: woda deszczowa z czasem przenika w głąb gruntu. Urządzenia do rozsączania wody deszczowej można montować zarówno w miejscach porośniętych roślinami, jak i pod ścieżkami albo podjazdami. Odpowiednie do tego będą jednak jedynie grunty przepuszczalne jak też słabo przepuszczalne z niedużym poziomem wody gruntowej. W spoistych gruntach z wysokim poziomem gruntowej wody musimy zaplanować odpływ wody dla przykładu do ścieków albo zastosować tak zwany zbiornik retencyjny.
wiertarki

Autor: KRESS
Tańszym, chociaż mniej profesjonalnym rozwiązaniem jest zastosowanie zamiast retencyjnego zbiornika plastikowej beczułki częściowo napełnionej żwirkiem. Baryłkę lokuje się w ziemi do góry dnem po czym doprowadza do niej kanalizacyjną rurę.

Do przechowywania deszczówki odprowadzanej przez drenaż bądź system odwodnienia nawierzchni służą hermetyczne bezodpływowe pojemniki zakopane w ziemi stworzone z tworzyw sztucznych. Pojemniki betonowe mogą być całkowicie prefabrykowane bądź montowane na miejscu z betonowych kręgów.