Co to są certyfikaty oraz dlaczego są takie istotne? Jakiego typu plusy się z nimi wiążą i czemu warto je posiadać?

Certyfikat iso to zaświadczenie, które ma gwarantować, iż dany produkt, czy usługa jest zgodny z prawem. Na dzień dzisiejszy zostały unormowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem naturalnym, zabezpieczaniem informacji, jedzenia oraz bezpieczeństwem oraz warunkami w pracy.

Jakość

Autor: http://www.freeimages.com
Źródło: http://www.freeimages.com
Certyfikat Iso 9001 to bardzo często spotykany rodzaj certyfikatu, to sposób zarządzania jakości. Użycie znaku Iso 9001 zdefiniowało uniwersalny znak jakości, wyznacza się ją na podstawie ośmiu głównych zasad. Pierwszą z nich jest skupienie swojej uwagi na kliencie oraz jego potrzebach, kolejną mocne ukierunkowanie, które ma za zadanie obranie kierunków dalszego rozwoju.

Bardzo istotne są kolejne zasady dobrej jakości, głównie odpowiednio mocny potencjał ludzki i myślenie procesowe, co oznacza, że nie powinno się koncentrowaćtylko na produkcie finalnym, ale wyodrębnić wszystkie mające miejsce procesy w obrębie organizacji oraz dokonać identyfikacji powiązań między nimi. Musimy także pamiętać o systemowym podejściu do tematu, w którym brane pod uwagę są obopólne powiązania w systemie.

Pamiętajmy o stałym udoskonalaniu, jak i o rozwadze, to znaczy o podejmowaniu decyzji jedynie po dokładnej analizie dostępnych informacji. Trzeba też wspomnieć o wzajemnych powiązaniach i korzyściach w dobrych stosunkach z dostawcami, które są niezwykle istotne. Każda organizacja może uzyskać tę normę. Certyfikat iso 9001 to swego rodzaju podstawa, przyczynek do wprowadzenia następnych norm. Implementowanie certyfikatu iso 9001 to nie najłatwiejszy proces oraz dość duża inwestycja dla przedsiębiorstwa.

System implementowania może zająć kilka lat, można go podzielić na trzy podstawowe części: opracowanie, wdrożenie oraz utrzymanie wdrożonych zasad. Po pierwsze trzeba opracować rozpiskę wdrażania zwracając uwagę na specyfikę konkretnej organizacji.

Proces wprowadzania składa się z kilku etapów: wybór dobrego momentu rozwoju organizacji, porównanie obecnie istniejącego systemu oraz wprowadzenie norm iso, wybranie jednostki przyznającej certyfikat, przeprowadzenie audytu wewnętrznego przez firm konsultingową lub ocieplanie budynków kraków kierownictwo, zawarcie kontraktu z firmą przyznającą certyfikat, wedle uznania zrobienie audytu wstępnego, po którym ma miejsce audyt właściwy. Dopiero po pomyślnym skończeniu całej procedury następuje wydanie świadectwa zgodności z normą iso. Okres ważności to tylko 3 lata, aby go przedłużyć niezbędny jest audyt recertyfikacyjny.