Czym się różni praca prawnika i adwokata? Za co odpowiedzialny jest jeden i drugi specjalista? Co jest ważne w tej sprawie

Niektórzy ludzie mają problem z rozumieniem, kim jest adwokat i prawnik. Wydaje się, iż jeden, jak i drugi zajmuje się tym samym, lecz nie jest to odpowiedni trop. Co prawda, oba zawody stają się do siebie coraz bardziej zbliżone, jednak jest jeszcze dość dużo różnic i to na bardzo znacznych obszarach. Z tego względu należy potwierdzić, iż są to odmienne zawody. Czym więc się trudni adwokat a czym radca prawny?

prawo

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com
Adwokat to osoba udzielająca pomocy prawnej, zwłaszcza zaliczamy do tego typu grupy pomoc prawną. Dodatkowo, tworzy opinie prawne, sporządza projekty aktów prawnych, tworzy oraz ocenia umowy cywilnoprawne, analizuje klauzule umowne. Odpowiada za przygotowanie pozwów w cywilnych rozprawach, mogą one odnosić się do nieruchomości, odszkodowań czy zadośćuczynień. Odpowiada za przygotowanie wniosku, przykładowo o stwierdzenie nabycia spadku, a także jest odpowiedzialny za kwestie rodzinne, czyli trudni się kwestiami alimentów czy rozwodów. Co jeszcze jesteśmy w stanie powiedzieć o tym zawodzie? Zobacz również: ()

Adwokat, przy pomocy udzielonego pełnomocnictwa jest w stanie występować przed sądami i urzędami, jest w stanie negocjować również w imieniu klienta. Zasięg podmiotowy czy przedmiotowy pomocy prawnej, która może być oferowana przez adwokata nie jest ograniczona prawem, zaś w wykonywaniu swoich czynności zawodowych podlega on głównie konstytucji i ustawom. Zasady wykonywania zawodu radcy prawnego, czyli prawnika określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radach prawnych. Głównym założeniem tego przepisu jest informacja, że prawnik odpowiada za udzielanie pomocy prawnej. Jednak radca prawny nie ma prawa występować jako obrońca w sprawach karnych czy karnoskarbowych. Zobacz stronę:

prawo
Dodatkowo, pomoc prawna często jest określana jako udzielanie porad, tworzenie opinii i projektów aktów prawnych, oraz oczywiście, występowanie przed sądami i urzędami. Jeśli chodzi o główną różnicę, jaka ma bardzo duże znaczenie z perspektywy każdego klienta, to jest nią fakt, iż jedynie adwokat może być obrońcą w sprawach karnych. Zaś prawnik nie jest w stanie występować jako reprezentant swojego klienta w takich sprawach. Jak znaleźć radcę prawnego lub adwokata? Najkorzystniej w internecie, wpisując na przykład wyrażenie prawnik (lublin porady prawne) w Szczecinie. Dzięki temu zwiększa się nasza szansa na znalezienie najbardziej profesjonalnego specjalisty. Oczywiście, w każdym dużym mieście są tacy specjaliści, a ogłaszają się właśnie często w internecie.