Najważniejsze metody przystosowywania gruntów

Każdego dnia możemy zauważyć sporo pojazdów i robót budowlanych w miejscach dużych inwestycji, już na samym początku budowy. Są to duże, skomplikowane konstrukcje mechaniczne, którym zwykle nie możemy przyglądnąć się z bliska.

grunt, prace, budowa

Autor: Dave Pape
Źródło: http://www.flickr.com
Pewnie nie ma osoby, która choć raz niegłowiłaby się nad funkcją takiej maszyny oglądając ją na placu budowlanym. Tymczasem, zależnie od przeznaczenia, maszyny (zobacz też usługi dźwigowe szczecin) spełniają bardzo istotną rolę w miejscu, w którym się znajdują. Skupimy się obecnie na podstawowym zabiegu, a dokładniej na przygotowaniu podłoża pod budowę. Wzmocnienie gruntu jest podstawowym zabiegiem wstępnego tapu budowania budynku mieszkalnego (wzmocnienie gruntu), wielkich obiektów jak np. galerii handlowych, stadionów, hali targowych czy okalających nas z każdej strony dróg asfaltowych, lub okna drewniane wrocław w oknar-internorm.pl dojazdowych.

Wzmocnienie gruntu ma na celu przygotowanie podkładu budowli poprzez zmaksymalizowanie jego nośności, ograniczenie do minimum ściśliwości, wzrost solidności, zmniejszenie porowatości. Takie działania mają na celu możliwie największe wykluczenie wodoprzepuszczalności, wzrost oporu, zmniejszenie parcia oraz usprawnienie stateczności gruntu. Istnieje mnóstwo metod wzmacniania gruntów. Należą do nich między innymi: zagęszczanie gruntów, stabilizacja gruntów, konsolidacja gruntu, zbrojenie gruntów, stosowanie zastrzyków, zamrażanie i spiekanie gruntów itp. Jednym z najprostszych i niewymagających dużych wydatków sposobów jest zagęszczanie gruntów. Odbywa się to poprzez ubijanie podłoża maszynami o zróżnicowanych konstrukcjach walca i pod określonym naporem. Sprawia to, że teren jest wytrzymalszy nawet do 50cm głębokości podłoża (zagęszczanie gruntów).

prace budowlane

Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
Następnym bardzo ważnym sposobem jest stabilizacja gruntów. Proces ten odbywa się przy sporządzeniu stosownej mieszanki spojonej hydraulicznie przy sprzyjającej wilgotności. Taka mieszanka pozwala na otrzymanie ustalonych parametrów wytrzymałościowych gruntu. Do ustabilizowania stosowane są takie materiały jak: cement, wapno lub popioły lotne. W sprzedaży są także gotowe spoiwa takie jak np. Siliment, Teramix, Lipidur, Tefra.

Posiadanie znajomości technologii wzmacniania podłoża jest kluczową sprawą, jeśli zamierzamy budować dom czy chociaż chcemy wzmocnić drogę dojazdową do garażu ( gruntu). Odpowiednio przystosowane podłoże gwarantuje solidność i trwałość postawionych na nim budynków.