Gaz jako ważny surowiec na polskim rynku energetycznym

Gaz ziemny znany także jako błękitne lub niebieskie paliwo, stanowi obecnie jeden z najważniejszych surowców stosowanych w różnorodnych gałęziach gospodarki, m.in.: hutnictwie, energetyce, przemyśle chemicznym oraz spożywczym. O jego popularności świadczą przede wszystkim czynniki ekonomiczne, nieustannie rozwijające się nowoczesne technologie i łatwy dostęp do jego pokładów. Nie mniej istotne są właściwości gazu.

kuchenka gazowa

Autor: Goedeker’s
Źródło: http://www.flickr.com

W skład gazu ziemnego wchodzą takie związki jak: metan, nieduże ilości etanu, propanu, butanu oraz inne związki organiczne i mineralne. Ponadto jest bezwonny i z pewnością mniej szkodliwy dla środowiska niż inne źródła energii takie jak na przykład prąd czy węgiel. Ze względu na rosnące zainteresowanie gazem oraz chęć wprowadzenia go na ogólny rynek, zrobienie z niego produktu przeznaczonego do inwestycji, na terenie naszego kraju została utworzona giełda gazu, zobacz: giełda gaz ziemny. Za jej właściwe funkcjonowanie odpowiada Towarowa Giełda Energii oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych. Głównym zadaniem opisywanej giełdy jest informowanie o warunkach zawarcia transakcji, a to przyczynia się do zwiększenia dostępu do dostaw gazu. Poza tym, giełda gazu daje możliwość zawierania kontraktów, których wytyczne odpowiadają zapisom rynkowym UE.szczegóły pod adresem – kliknij w link -Należy nadmienić, iż zawieranie i rozliczanie transakcji odbywa się przez pośrednictwo domów maklerskich albo towarowych domów maklerskich (członków wspomnianych wyżej TGE oraz IRGT). Natomiast przedmiotem obrotu jest dostawa gazu w stałej ilości we wszystkich godzinach.

rachunek za gaz

Autor: miguelb
Źródło: http://www.flickr.com

Warto też wspomnieć o tym, że giełdowy kurs zawieranych kontaktów jest wyrażony w złotówkach za 1MWh, a handel w ramach notowań ciągłych odbywa się w dni robocze, w godz. 8-14. Opisując kwestie związane z gazem ziemnym i jego obrotem, nie sposób zapomnieć o instytucji zajmującej się dystrybucją gazu, trzymającą pieczę nad bezpieczeństwem sieci gazowej oraz jego użytkowników. Powyższe zadania wypełnia spółka gazownicza (dowiedz się więcej). Realizuje ona założenia Programu Zgodności, a więc kieruje się zasadą neutralności w odniesieniu do firm. Spółka gazownicza dba o uczciwe traktowanie członków branży oraz stosowanie obiektywnych i przystępnych wytycznych dostępu do sieci dystrybucyjnej.