Gaz jako ważny surowiec na polskim rynku energetycznym

Gaz ziemny znany także jako błękitne lub niebieskie paliwo, stanowi obecnie jeden z najważniejszych surowców stosowanych w różnorodnych gałęziach gospodarki, m.in.: hutnictwie, energetyce, przemyśle chemicznym oraz spożywczym. O jego popularności świadczą przede wszystkim czynniki ekonomiczne, nieustannie rozwijające się nowoczesne technologie i łatwy dostęp do jego pokładów. Nie mniej istotne są właściwości gazu.

kuchenka gazowa

Autor: Goedeker’s
Źródło: http://www.flickr.com

W skład gazu ziemnego wchodzą takie związki jak: metan, nieduże ilości etanu, propanu, butanu oraz inne związki organiczne i mineralne. Ponadto jest bezwonny i z pewnością mniej szkodliwy dla środowiska niż inne źródła energii takie jak na przykład prąd czy węgiel. Ze względu na rosnące zainteresowanie gazem oraz chęć wprowadzenia go na ogólny rynek, zrobienie z niego produktu przeznaczonego do inwestycji, na terenie naszego kraju została utworzona giełda gazu, zobacz: giełda gaz ziemny. Za jej właściwe funkcjonowanie odpowiada Towarowa Giełda Energii oraz Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych. Głównym zadaniem opisywanej giełdy jest informowanie o warunkach zawarcia transakcji, a to przyczynia się do zwiększenia dostępu do dostaw gazu. Poza tym, giełda gazu daje możliwość zawierania kontraktów, których wytyczne odpowiadają zapisom rynkowym UE.

Zaciekawił Cię ten materiał? Jeśli tak, to szybko przeczytaj jeszcze szczegóły pod adresem, odnajdziesz tam dodatkowe dane.

Należy nadmienić, iż zawieranie i rozliczanie transakcji odbywa się przez pośrednictwo domów maklerskich albo towarowych domów maklerskich (członków wspomnianych wyżej TGE oraz IRGT). Natomiast przedmiotem obrotu jest dostawa gazu w stałej ilości we wszystkich godzinach.

rachunek za gaz

Autor: miguelb
Źródło: http://www.flickr.com

Warto też wspomnieć o tym, że giełdowy kurs zawieranych kontaktów jest wyrażony w złotówkach za 1MWh, a handel w ramach notowań ciągłych odbywa się w dni robocze, w godz. 8-14. Opisując kwestie związane z gazem ziemnym i jego obrotem, nie sposób zapomnieć o instytucji zajmującej się dystrybucją gazu, trzymającą pieczę nad bezpieczeństwem sieci gazowej oraz jego użytkowników. Powyższe zadania wypełnia spółka gazownicza (dowiedz się więcej). Realizuje ona założenia Programu Zgodności, a więc kieruje się zasadą neutralności w odniesieniu do firm.

Zaciekawił Cię nasz post? Zatem zajrzyj na naszą kolejną witrynę – tam można zobaczyć tam (http://zielonastrefa.net/pielegnacja-ogrodow-warszawa/) różne wątki, które dla Ciebie opracowaliśmy.

Spółka gazownicza dba o uczciwe traktowanie członków branży oraz stosowanie obiektywnych i przystępnych wytycznych dostępu do sieci dystrybucyjnej.