Współczesne niebezpieczeństwa dla środowiska naturalnego. Celowe wybory człowieka.

Człowiek od niepamiętnych czasów wytwarza śmieci i je wyrzuca. Postęp cywilizacyjny, który wszyscy uważają za naturalny i konieczny, spowodował, że życie codzienne stało się wygodniejsze. Dzięki współdziałaniu wyobraźni, ludzkiej zaradności i nowoczesnych maszyn oraz komputerów człowiek działa coraz lepiej, lepiej myśli, jest bardziej praktyczny, lecz razem z postępem cywilizacyjnym, ingeruje w swoje środowisko naturalne.

warto sprawdzć

Autor: Julian Stallabrass
Źródło: http://www.flickr.com
Niestety, większość działań ludzi – jeżeli nie wszystkie – prowadzi do zanieczyszczenia powietrza, którym ludzkość oddycha, wód, z których człowiek korzysta i gleb, z których plony przetwarza… Liczba generowanych codziennie odpadów jest wielka. Mają one tysiące ton związków organicznych i nieorganicznych, metali ciężkich i substancji toksycznych. W pewnym momencie ludzie zorientowali się, w jak niebezpieczną stronę to idzie.

Rozpoczęto kampanie społeczne obrazujące zły wpływ ludzkości na środowisko naturalne, kampanie mądrej segregacji śmieci, uświadomiono społeczeństwu jak długotrwałe szkody może spowodować niejeden odpad niebezpieczny. Teraz podstawowym zadaniem ochrony środowiska naturalnego jest nie tylko kontrolowanie stopnia zanieczyszczenia środowiska i unieszkodliwianie odpadów, co zapobieganie ich powstawaniu.

Zdefiniowano i usystematyzowano takie słowa jak: utylizacja, gospodarka odpadami, elektrośmieci, recykling, selekcja… Wreszcie – zaproponowano rozwój i znaczne dofinansowanie unijne tym firmom, które mają pomóc w rozsądnym gospodarowaniu odpadami i „sprzątaniu zaśmieconego świata”. Obecnie wiele z tych przedsiębiorstw, działając w strefie ochrony środowiska, rozwija się szybko i troszczy się o to, aby gromadzenie, selekcjonowanie i utylizacja substancji niebezpiecznych, odbywała się z poszanowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa i aktów prawnych. Większość z nich oferuje też odbiór ze wskazanego punktu, gdy zgłaszamy, że mamy odpad niebezpieczny. Ponadto, można to zrobić w bardzo szybki sposób – na przykład przez formularz na stronie internetowej. Przewożenie odpadów niebezpiecznych musi odbyć się w atmosferze podwyższonego bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami ADR. Przykładem może byc .

Mówi się, że zostawiona w lesie plastikowa butelka rozłoży się w ziemi ponad 500 lat, guma do żucia 5 lat, a niedopałek dwa lata. Bądźmy świadomi tych zagrożeń i miejmy na uwadze fakt, że nie tylko ogromne koncerny zanieczyszczają środowisko przez szkodliwe odpady, ale przeciętny zjadacz chleba we własnym gospodarstwie domowym i przez swoje zachowanie też to robi.