Demontaż obiektu – kiedy wymagane jest zgłoszenie, zaś kiedy zezwolenie na demontaż?

Potrzebujesz usunąć ze swojej działki leciwy budynek? Jego demontaż może wymagać załatwienia pewnych formalności urzędowych.
Wielkość i usytuowanie obiektu, który ma być zdemontowany, przesądzają o rodzaju niezbędnych formalności.

maszyny

Autor: Ctd 2005
Za niedopełnienie ich możesz zapłacić grzywnę. Właściciel budowlanych obiektów może je rozebrać bez zgody urzędu, jeśli ich postawienie nie nastręcza pozwolenia na budowę jak też nie podlegają one ochronie jako zabytki. Przykładowo bez pozwolenia można wybudować – a zatem i rozmontować – wolno stojący parterowy budynek gospodarczy albo wiatę o powierzchni zabudowy nie większej niż 25 m2 , płot jak też altanę śmietnikową. Jeśli obiekt lub budowla nie mają 8 m wysokości jak też stoją w nie mniejszej odległości od krawędzi parceli aniżeli jedna druga ich wielkości a także nie są objęte ochroną konserwatorską, zamiar ich rozbiórki powinno się zgłosić w starostwie powiatowym. W zameldowaniu określa się rodzaj, zakres a także sposoby prowadzenia prac rozbiórkowych. Można je rozpocząć dopiero po 30 dniach od doręczenia zameldowania, pod warunkiem jednakże że urząd w tym okresie nie wyda decyzji o sprzeciwie. Wyszczególnione wyżej pozwolenia na wyburzenia budynków posiadają charakter wyczerpujący -zobacz więcej informacji o wyburzeniach budynków. We wszelkich innych sytuacjach takie pozwolenie (Zobacz pozwolenia zintegrowane bydgoszcz ehs biznes partner) jest więc wymagane.

Uzyskania decyzji o zezwoleniu wymaga np. rozbiórka budynku gospodarczego o powierzchni zabudowy większej niż 25 m2 albo nawet niewielkiego obiektu mieszkalnego, jeśli stoją zbyt blisko krawędzi parceli, a więc w odległości mniejszej od połowy ich wysokości -rekomendowane wyburzenia w Warszawie. Zezwolenie na wyburzenia Warszawa będzie konieczne zawsze, kiedy obiekt ma 8 m wysokości lub więcej, bez baczenia na jego odległość od krawędzi działki.