Każdy budynek składa się z wielu elementów pośród których wyróżniamy te konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

Każdy budynek składa się z wielu części składowych wśród których wyróżniamy te konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. Do pierwszej kategorii zaliczamy elementy jak np.: stropodachy, fundamenty, ściany nośne, belki itd.. Drugi typ obejmuje elementy takie jak: drzwi, okna, luksfery, parapety, bramy itd..

Wszystkie wymienione elementy są produkowane przez ogromną ilość firm zarówno w Polsce oraz za granicą. W naszym kraju możemy znaleźć duże fabryki w każdym większym mieście, jako przykłady można podać miasta takie jak: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Bydgoszcz (zobacz naszą ofertę), Kielce, Katowice. Samą budowę domu trzeba rozpocząć od znalezienia dobrej działki. W kolejnym punkcie musimy zdobyć projekt naszego idealnego domu. Następnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

garaż

Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com

Od tej chwili rozpoczyna się faktyczna budowa. Począwszy od sporządzenia obmiarów geodezyjnych oraz rozpoczęcia robót ziemnych, poprzez wylanie ław fundamentowych, postawienie ścian nośnych, wykonanie stropów i schodów, zakańczając na dachu. Do tak powstałego mieszkania wstawiamy później stolarkę, otrzymując w efekcie obiekt w stanie surowym zamkniętym. Kolejny krok to wykończenie naszego domu, obejmuje on takich prac jak: wykonanie podłóg, tynkowanie, wykonanie podłóg, montaż różnych urządzeń itp. Zobacz również: strona www.

W celu zagwarantowania odpowiedniej jakości wszystkich wymienionych prac powinno się zatrudnić doświadczoną brygadę oraz doświadczoną osobę, której zadaniem będzie prowadzenie nadzoru nad progresem robót. Obowiązkiem każdego kierownika budowy jest pilnowanie, aby wszystkie roboty były prowadzone z należytą starannością oraz przy zachowaniu wymogów BHP. Jest to duża odpowiedzialność, bo jeżeli na terenie budowy dojdzie do wypadku w trakcie którego ktoś zostanie poszkodowany, a jednocześnie zostaną zauważone jakieś nieprawidłowości, to w takiej sytuacji odpowiedzialność karną poniesie właśnie kierownik budowy. Inwestor pozostaje natomiast ze wstrzymaną budową, która zamiast przyszłych zysków, może zacząć przynosić straty, jeżeli proces ten będzie trwać przez dłuższy czas.

Podsumowując, budując budynek musimy pamiętać o znaczącej ilości czynników.

Nakłaniamy Cię do zajrzenia do nowego artykułu na zbliżony temat – w nim wyszukasz ekstra treści. Więc idź do strony i ciesz się nimi.

Proces od chwili podjęcia decyzji o budowie, aż do chwili zakończenia wszystkie robót jest długi i składa się dużą ilość etapów, z których większość zauważalnie różni się od siebie nawzajem, w związku z czym podjęcie tak kluczowej decyzji musi być poprzedzone dogłębnymi przygotowaniami. W odmiennym wypadku możemy więcej przegrać niż zyskać.