odzież robocza, stroje ochronne

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca jest zobligowany wręczyć zatrudnionemu bezpłatnie buty i odzież roboczą, realizujące wymagania scharakteryzowane w Polskich Normach, ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne, czy bezpieczeństwa i higieny pracy. Zwierzchnik może również uzgodnić funkcje pracy, na jakich dopuszcza się stosowanie przez pracujących, za ich zgodą, prywatnego ubrania ochronnego lub fartucha.

Odzież robocza

Autor: TAFE SA Electrical Engineering
Źródło: http://www.flickr.com

W takim wypadku pracownikom używającym prywatnej odzieży roboczej, chlebodawca wypłaca równowartość za jej użycie.

Czy masz chęć poznać omawiane zagadnienie? Jeżeli tak, to sprawdź rekomendowany link (www.hotelpodkowa.pl/restauracja-wroclaw/), a na pewno znajdziesz tego typu dane, które będą niesamowicie pomocne.

Jednakże używanie przez pracujących własnej odzieży roboczej nie jest dopuszczalne na stanowiskach pracy, na jakich są wykonywane roboty powiązane z bezpośrednią obsługą maszyn i pozostałych narzędzi technicznych, lub prace sprawiające mocne plamienie, skażenie obuwia i odzieży roboczej specyfikami chemicznymi, czy też radioaktywnymi, substancjami biologicznie septycznymi, są nią także różnego rodzaju fartuchy – warto poznać topten.

Ubrania ochronne są mieniem pracodawcy. Pracodawca jest zmuszony umożliwić, aby ubranie i buty robocze miały przymioty zabezpieczające i użytkowe. Funkcją pracodawcy jest również pranie, pielęgnacja, reperacja, sterylizowanie ubrań i obuwia. Na zasadzie odstępstwa od reguły, jeśli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży, obowiązki w tym obszarze mogą być robione przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez szefa równoważnika finansowego w wysokości poniesionych kosztów.

Normy prawa pracy zakładają, że obuwie, fartuchy medyczne i odzież robocza dawana jest robotnikom za darmo. Dostarczana konkretnemu pracownikowi odzież robocza musi być zgodna z Polskimi Normami i posiadać właściwe własności użytkowe, lecz też winna być przystosowana do specyfiki pracy, oraz cech fizycznych wiadomego pracownika. Odzież robocza jest własnością chlebodawcy, dlatego w sytuacji, gdy umowa o pracę wygasa, pracownik jest zobligowany zwrócić ją pracodawcy. Pracownik nie może być przyjęty do pracy bez obuwia i odzieży roboczej, jeżeli pracuje na stanowisku, na którym używanie ubrań jest niezbędne.