Pozwolenie na budowanie

Budowanie garażu bez względu na jego powierzchnię wymaga zezwolenia. Nie mają także wpływu jego konstrukcja, ani surowiec, z którego zostanie zbudowany.

droga

Autor: Maurice Velati
Źródło: http://www.flickr.com
zainstalowana pompa ciepła

Autor: Bryn Pinzgauer
Źródło: http://www.flickr.com
poddasze

Autor: INDECO
Źródło: INDECO
W tym roku po raz kolejny przedłożono zmiany w prawie budowlanym. Dzięki nim zezwolenia na budowanie zostały w części zlikwidowane, głównie w przypadku mniejszych inwestycji, lub robót powiązanych z przebudową większych obiektów.
Jeżeli projektujemy budowę garażu wolno stojącego, potrzebne będzie wyłącznie zgłoszenie zamiaru jego skonstruowania, jeśli powierzchnia zabudowy nie przekroczy 35m2, będzie to budynek parterowy i nie będzie ich więcej niż dwa na każde 500m2 powierzchni działki. Przy niespełnieniu choćby jednego z tych wymogów, budowanie garażu niezbędne będzie pozwolenie na budowę garażu. W wypadku garażu stanowiącego dobudowanie do istniejącego budynku mieszkalnego na dobre z nim związanego, konieczne może być dokonanie całej dokumentacji, jak przy pozwoleniu na budowę. Trzeba pamiętać, że powierzchnię zabudowy oblicza się po zewnętrznym obrysie murów domu, jest ona zatem wyższa od nawierzchni użytkowej.
W wypadku wiaty garażowej formalności wyglądają trochę odmiennie. Opuszczona pozostała tutaj bowiem procedura zameldowania zamierzenia konstrukcji.

Niezależnie od tego, czy wymagane jest zezwolenie na budowę, zgłoszenie, czy też nie obowiązują jakiekolwiek formalności, niezbędne jest zachowanie regulacji wypływających z rozporządzenia w sprawie wymogów technicznych jakim winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W szczególności odnosi się to do najmniejszych odległości tych obiektów od granic parceli przyległej.