Składki ZUS w sytuacji początkujących przedsiębiorców

Co do maksymy każda postać zaczynająca prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, w wypadku, gdy jest to jedyny tytuł do zabezpieczeń, zobowiązana jest do płacenia czegoś, co określamy „aktualne składki ZUS”. W związku z tym, razem z poczęciem wykonywania działalności, młody przedsiębiorca podlega przymusowemu ubezpieczeniu: emerytalnemu, rentowemu, zdrowotnemu jak również wypadkowemu, atoli chronienie chorobowe jest dobrowolne.

Pieniądze

Autor: Global Panorama
Źródło: http://www.flickr.com
Osoby rozpoczynające przewodzenie działalności ekonomicznej mają prawo do opłacania, przez czas dwóch lat od dnia poczęcia przewodzenia działalności gospodarczej, zmniejszonych składek na ubezpieczenie społeczne. Opłacając najniższe ewentualne aktualne składki ZUS ,https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czy-wiesz-ile-wyniosa-skladki-zus-przedsiebiorcy-w-2015-rokutułu będą zaliczać się do najniższych. Składki ZUS dla rozpoczynających działalność nie mają bonifikaty w sytuacji przedsiębiorców, jacy w ramach swojej działalności świadczą te same usługi dla dawnego pracodawcy, jakie świadczyli przez dwa lata przed dniem rozpoczęcia tej działalności.

Z ulgi niemniej mogą najbardziej skorzystać ci, których wcześniej zespolił z byłym pracodawcą relacja pracy, ale w minionym i teraźniejszym roku skarbowym nie byli pracobiorcami jego firmy. Dodatkowo osoby, jakie chcą wykorzystać z preferencyjnego wymiaru składek, winny zadeklarować, iż 60 miesięcy przed dniem zainicjowania prowadzenia aktywności gospodarczej nie prowadziły innej pozarolniczej aktywności gospodarczej.

Postać prowadząca działalność oszczędnościową, aktualne składki ZUS na zabezpieczenie społeczne i lecznicze wykazuje w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA, jaka powinna zostać złożona do 10. dnia obowiązującego miesiąca za miesiąc miniony.

Każdy młody biznesmen może jak najszybciej przyswoić sobie dane związane ze składkami ZUS, ponieważ niezgłoszenie się do ZUS przyciąga za sobą określone konsekwencje (wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa jest osiągalny w sieci) – . Należy pamiętać o tym, że ubezpieczenia socjalne, wypadkowe i zdrowotne są obligathttps://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-zawiadomienie-o-popelnieniu-przestepstwa-skarbowego„https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/”>https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/