Weryfikacja stanu rzeczywistego i przedstawienie zaleceń przez audyt

Audytor podkreśla obszary, które potrzebują podjęcia czynności, w żadnym wypadku jednak nie dyktuje sposobu rozstrzygnięcia kwestii, ani nie ustanawia terminów, w jakim dane postępowania muszą zostać podjęte i ukończone.

Na prośbę audytowanego może zalecać możliwy tryb rozwiązania kłopotu.
Audyt ochrona danych osobowych ma na celu badanie procesów przetwarzania danych osobowych w jednostce, czy też organizacji, ocena stanu rzeczywistego z przedstawionym w dokumentach, również z aktualnymi regulacjami i standardami (zobacz dodatkowe informacje). Audyt z wyjątkiem samej diagnozy procesu przetwarzania, uwypukla obszary potrzebujące transformacji, także przedstawia zalecenia. Dobrym, świadomym audytorom zależy na wspomaganiu klienta, a ich biegłość jest w stanie wyznaczyć miejsca, w których jest coś do usprawnienia w organizacji, zezwalają na wychwycenie punktów problematycznych o których się bardzo łatwo zapomina. Każde wyszukane rozdźwięki są szczegółowo charakteryzowane, analizowane i przedstawiane w protokole końcowym, który musi również obejmować wskazówki co do wykonalnych ścieżek ich rozstrzygnięcia.
prawo
Prawo IT sformowano z myślą o twórcach, także nabywcach. Jednym nadano stosunkowo daleko idącą, choć nader charakterystyczną ochronę, drugim szereg pełnomocnictw mających na celu możliwość korzystania z dzieł twórców (przeczytaj na stronie).
Prawo to zabezpiecza prawa własności intelektualnej w tej specjalności. Są to symbole towarowe, wzory przemysłowe, czy prawo autorskie.

Regulamin portalu, albo sklepu internetowego zbudowany dla poszczególnego podmiotu jest chroniony prawami autorskimi. Z tego względu, tak ważne jest, żeby postanowienia regulaminów portali internetowych odpowiadały przepisom i właściwym postępowaniom.