Współczesne technologie recyklingu odpadów

Technik recyklingu odpadów jest mnóstwo, zależnych np. od rodzaju przyjętej utylizacji.
W wypadku recyklingu materiałowego, odpady ze sztucznych tworzyw po pokruszeniu, dzieli się z pomocą dmuchaw na frakcje ciężkie oraz drobne.

recykling plastiku

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu
Po późniejszym rozsortowaniu przetwarzane zostają na aglomeraty a także granulaty stosowane do przetwórstwa nowiutkich produktów. Oczywiście mogą być również przetwarzane w drodze utylizacji chemicznej z możliwością otrzymania cennych substancji lotnych a także oleistych. Recykling materiałowy to przebieg powtórnego przetworzenia surowców odpadkowych prowadzony celem wytworzenia produktu o przeznaczeniu pierwotnym bądź o innych zastosowaniach – recykling materiałowy. To fizyczny i/albo butelki do hodowli przebieg, w którym przetworzone zostają zebrane oraz posortowane odpadki w celu wygenerowania surowca wtórnego a później produktu końcowego z wtórnego surowca czy z udziałem surowca wtórnego.
Recykling plastiku jest procesem który obejmuje kilka faz (np. segregacja, oczyszczanie, przygotowanie do przetworzenia etc.) – polubiłem to. Ta forma utylizacji materiałowej rozpoczyna się bezpośrednio u źródła powstawania odpadków. Wymaga aktywnego jak też świadomego uczestnictwa wszystkich warstw społeczeństwa, a również unormowanego rynku po stronie odbiorców wtórnych surowców. Tworzywa sztuczne stanowią obecnie coraz to większy procent w masie wytwarzanych odpadków. Ich chemiczny skład jest różny oraz zależnie od rodzaju tworzywa oraz jego użycia.

Głównym źródłem tego typu odpadów jest przemysł opakowań, przemysł samochodowy, przemysł budowlany. W odpadach komunalnych surowce zajmują aż trzydzieści pięć % wagowych, co stanowi w przybliżeniu 50 procent objętościowych i z roku na rok wzrasta.