Jaka osoba może do odbierania technicznego nieruchomości po remoncie

Odbiór mieszkania po zrealizowanym w nim remoncie może być dokonany przez samego właściciela, jak również przez właściciela mieszkania, z którym w dniu odbioru pojawił się również właściciel całego bloku, w jakim to mieszkanie jest umiejscowione lub w obecności jakiegoś fachowca z dziedziny budownictwa.

Wszystko zależy od tego, jak znaczny remont był wykonany w mieszkaniu oraz których obszarów budownictwa nadmieniony remont dotyczył. Czasem w trakcie odbioru mieszkania będzie musiał znaleźć się także gazownik lub elektryk, jeżeli w mieszkaniu naprawiana była instalacja (zobacz także instalacja grzewcza wrocław) gazowa czy elektryczna – .

Gdy już przejrzysz ten tekst, to spojrzyj również na podobne wątki (https://dobroplast.pl/okna-elewacyjne/), które mają nie mniej wciągające dane – one niezwykle Cię zaabsorbują.

Należy albowiem pamiętać, że mieszkanie w bloku nakłada na jego mieszkańców różnorakie zadania i muszą oni troszczyć się o bezpieczeństwo każdego z lokatorów, również tych sąsiadów, których z widzenia nie znają, ale są z nimi połączeni wspólnymi instalacjami zlokalizowanymi w budynku. Nie mogą toteż bez zgody właściciela bloku wykonywać w swoim mieszkaniu żadnych znaczniejszych remontów i dokonywać pewnych zmian w instalacjach. Szczęśliwie specyfika bloku mieszkalnego utrudnia jego mieszkańcom przeprowadzanie własnych innowacji w sieciach przesyłowych. Wprawdzie jednym mieszkańcom udaje się jeszcze przez jakiś czas dogrzewać dodatkowo mieszkania w czasie zimowym, lecz szczęśliwie takie praktyki są zdecydowanie częściej wykrywane aniżeli wcześniej oraz bezwzględnie piętnowane.

dom - malowidło

Autor: Senado Federal
Źródło: http://www.flickr.com

Odbiór mieszkania po remoncie wykonywany przez samego właściciela polega na tym, iż starannie sprawdza on wszelkie prace wykonane przez pracowników oraz porównuje je z planem pierwotnym, jaki był przez niego zaaprobowany. Jeśli spostrzeże jakieś niepoprawności w wykonanych przez robotników pracach, to może je z miejsca zgłosić oraz zażądać ich naprawienia. Każdy dzień zwłoki w tym zakresie będzie skutkował tym, że zaprowadzenie przez robotników jakichś darmowych napraw będzie stawało się nieprawdopodobne do wyegzekwowania. Przedstawiciel administracji może być obecny przy odbiorze mieszkania (link do ), w jakim dokonano wymiany części instalacji.

Będzie on chciał skontrolować czy wprowadzone zmiany rzeczywiście są dopuszczalne w blokach mieszkaniowych. W określonych sytuacjach może także prosić o nadejście przedstawiciela gazowni lub elektrowni.