Tworzenie planu stałej ruchu drogowego

Projektowanie organizacji ruchu nie wymaga specjalnych pozwoleń ani odbycia kursów w tej dziedzinie. Jedyne, co może być potrzebne, to obeznanie w kwestiach tworzenia takich projektów oraz zgoda odpowiednich organów na wdrożenie propozycji w życie. Niekiedy konieczne jest otrzymanie pozwolenia komendy policji.

Podobał Ci się nasz wpis? Zatem gorąco zapraszamy do kolejnych naszych postów, które będą o bliskiej tematyce.

Będzie to konieczne w sytuacji zmiany organizacji ruchu w obrębie dróg powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych.

droga

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

W każdym przypadku niezbędna jest zgoda zarządcy danej drogi oraz zatwierdzenie przez odpowiedni organ. Przykładowo projektowanie organizacji ruchu na drodze powiatowej zatwierdzany jest przez starostę lub prezydenta miasta, a w przypadku drogi wojewódzkiej – zatwierdza go marszałek tego województwa.

Warunki dotyczące projektu

projekt może zostać wykonany ręcznie lub falowniki fox za pomocą specjalnego programu komputerowego. Powinien być sporządzony zgodnie z rozporządzeniami Ministra Infrastruktury i zawierać mapy w określonych skalach, gdzie zaznacza się lokalizację zmian. Odpowiednio napisany projekt stałej organizacji ruchu zawierać musi dokładny opis techniczny, razem z charakterystyką danego miejsca, parametrami danej ulicy, jak również z określeniem usuwanych lub wprowadzanych znaków drogowych. Należy pamiętać o zawarciu przewidywanej daty początku trwania zmian, opcjonalnie również terminu zakończenia.

Sytuacje wymagające zmian w organizacji ruchu

autostrada

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Projekt zmiany organizacji ruchu może zostać zaproponowany z różnych powodów. Nierzadko powodem jest rozbudowa istniejącej drogi, objazd z powodu prac remontowych, wybudowanie nowego budynku czy wytyczanie miejsc parkingowych. Szczególnym przypadkiem może być sytuacja, w której dokonuje się zmian w sygnalizacji czy oznakowaniu z powodu dużej częstotliwości występowania wypadków drogowych w danym miejscu. Może to wynikać z nieprawidłowego rozlokowania lub niedoboru oznakowania, zwłaszcza przejść dla pieszych. W miejscu, gdzie kierujący stale jeżdżą z nadmierną prędkością, może zostać zastosowany środek w postaci fotoradarów.

Źródło: ZUT Budmal